Симпозiум "Батурин-2008"     
        Проект "Час"     © Вячеслав Гутиря. 2002